Palvelut

Olen toiminut sähköalalla yli 20 vuotta ja palvelen asiakkaitani pitkäaikaisella kokemuksellani. Minulla on käytettävissä useita yhteistyökumppaneita.
Käytön johtopalvelut

  • tarkastan sähkölaitteiston kunnon kiinnittäen huomiota sähkön käytön turvallisuuteen, toimintavarmuuteen ja energian kulutukseen.
  • valvon käyttöönotto-, varmennus- ja määräaikaistarkastukset.
  • muut sähkölaitteistoon liittyvät viranomaisasiat ja haltijan velvollisuuksiin kuuluvien ilmoitusten tekeminen.

Sähkölaitteistoon on nimettävä käytön johtaja, kun sähkölaitteistoon kuuluu yli 1000 V nimellisjännitteisiä osia, esim. kuluttajamuuntamo keskijännitteellä 10 / 20 kV, tai 400 V liittymisteho on yli 1600 kVA.
Konsultointipalvelut

  • lämpökuvaukset.
  • loistehon kompensointilaitteistot.
  • 400V:n ja keskijännite (10-20 kV:n) sähköverkkoon liittyvät ongelmat.
  • varmennettu ja häiriötön sähkönjakelu (UPS-laitteistot ja varavoimat).
  • suunnittelu konsultointi.